حزب کمونیست ایران

اعتراض مردم سراوان به کمبود بنزین

براساس گزارشات منتشرشده،روز جمعه 10 شهریورماه،جمعی از مردم سراوان در استان سیستان و بلوچستان،ضمن ایجاد صف های طولانی در جایگاه های این شهر به کمبود بنزین اعتراض کردند.

به گفته شهروندان ساکن این منطقه،با وجود صف‌های کیلومتری در مقابل جایگاه‌های سوخت، این مراکز تنها تا ساعت ۱۲ ظهر اقدام به توزیع سوخت می‌کنند و بسیاری از شهروندان موفق به دریافت سوخت نمی‌شوند.اخیرا مردم در همه شهرهای سیستان و بلوچستان  روزانە با کمبود منابع اولیه زندگی مواجه اند به طوری که شهروندان ساعت ها باید در صف های طویل برای تهیه نیازهای خود معطل بمانند.