حزب کمونیست ایران

اعتراض مردم قم به برپایی بیمارستان صحرایی سپاه

تجمع مردم معترض به ساخت بیمارستان صحرایی سپاه برای بیماران کرونا در مجتمع فرهنگی نور واقع در منطقه نیروگاه در عصر روز چهارشنبه 14 اسفندماه، باعث لغو استقرار این بیمارستان شد.

پیشتر رسانه‌‌ها در روز سه شنبه 13 اسفند ماه از ساخت و استقرار بیمارستان صحرایی سپاه پاسداران در منطقه نیروگاه قم خبر داده بودند. گفته می شود اعتراض مردم این منطقه نیروگاه قم به درگیری با ماموران منجر شد ولی در نهایت معترضان اجازه استقرار بیمارستان صحرایی سپاه پاسداران را ندادند. معترضین می گویند استقرار این بیمارستان صحرایی در منطقه مسکونی بیش از پیش سلامتی آنها را تهدید می‌کند.