حزب کمونیست ایران

اعتراض مردم مازندران به ساخت سد فینِسک

روز یکشنبه 26 مرداد ماه جمعی از مردم مازندران در اعتراض به ساخت سد فینسک در مسیر رود تَجن تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی با شعار «نه به سد فینِسک »، اعتراض خود را نسبت به ساخت این سد غیر کارشناسی که باعث نابودی کشاورزی بخشی از مازندران، خشکسالی و کمبود آب آشامیدنی می‌شود اعلام کردند.آنها همچنین می گویند  این سازه، منجر به کمبود شدید آب آشامیدنی و بروز تنش‌های اجتماعی و امنیتی در این استان، به زیرآب رفتن روستای «تلاجیم» و آوارگی و حاشیه‌نشینی اهالی این روستا خواهد شد.