حزب کمونیست ایران

اعتراض مردم منطقه گوغرِ بافت به معدن‌کاوی بی رویه

شماری از مردم منطقه گوغر شهرستان بافت در استان کرمان، روز شنبه ۴ دی ماه در اعتراض به معدن‌کاوی سودجویان و بهر‌ه‌برداری غیرقانونی از معدن عرش گودال گوغر که سبب نابودی مراتع و محیط ‌زیست شده است، تجمع کردند.

معترضان میگویند، مسئولان استان با مدیران این شرکت جهت معدن‌کاوی و بهره‌برداری غیرقانونی و استفاده از رانت و لابی در این زمینه تبانی کرده اند، اینها با مسئولان ارتباط دارند، مجوز می‌گیرند و طبیعت را نابود می‌کنند. گفتنی است، این بهره برداری غیراستاندارد می تواند طبیعت کل منطقه را نابود ‌کند، من جمله اسیب رساندن به آب‌های زیرزمینی، نابودی کل درخت‌های منطقه که 300 سال  قدمت دارند، از تبعات این معدن کاوی می باشد.