حزب کمونیست ایران

اعتراض مردم گلزار بردسیر به انتقال آب هلیل‌رود

شماری از ساکنان شهر گلزار در شهرستان بردسیر استان کرمان، روز سه شنبه ۱6 آذر ماه، با برپایی چادر در ورودی کارگاه تونل انتقال آب، اعتراض خود را نسبت به انتقال منابع آب هلیل‌رود به کرمان نشان دادند.

مردم معترض ، با این عمل خود سبب توقف فعالیت کارگاه و مانع انجام عملیات حفاری تونل شدند. گفته می‌شود، معترضان، همچنین تجمعی را مقابل شرکت آب منطقه‌ای کرمان برای تاکید مخالفت خود با انتقال آب هلیل‌رود، برپا کردند.