حزب کمونیست ایران

اعتراض مرغداران استان کردستان

روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه جمعی از مرغداران استان کردستان با برپایی تجمع مقابل جهاد کشاورزی این استان خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.

معترضان با برپایی این تجمع و در دست داشتن پلاکادری خواستار، “شفافیت در توزیع نهادها بخصوص سویا، پاسخگویی معاونت امور دام به مشکلات مرغداران، خرید مرغ مازاد کشتارگاه ها از مرغداران تهیه واکسن به قیمت مناسب و جلوگیری از فروش این واکسن ها در بازار آزاد” هستند.