حزب کمونیست ایران

اعتراض مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در تهران

جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی  با برپایی تجمع در روز یکشنبه 31 فروردین ماه، اعلام کردند که مستمری فروردین ماه تا کنون به حساب‌هایشان واریز نشده است.

آنها نسبت به اینکه سازمان تامین اجتماعی هر سال در فروردین ماه مستمری‌ها را با تاخیر پرداخت می‌کند و اعمال افزایش مستمری‌ها را به اردیبهشت و خرداد ماه موکول می‌کند، اعتراض دارند و از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌خواهند که روال گذشته دیگر ادامه پیدا نکند. این بازنشستگان با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی هرسال با مشکلاتی درباره‌ی پرداخت به موقع مستمری‌ها مواجه می‌شود، افزودند: رقم افزایش مستمری‌ها، قطعا رضایت‌بخش نیست و سازمان حداقل می‌توانست با پرداخت به موقع آن از نگرانی‌های بازنشستگان کم کند.