حزب کمونیست ایران

اعتراض مشتریان خودروهای مونتاژی

روز شنبه ۱۰ تیرماه، مشتریان خودروهای مونتاژی مقابل وزارت صمت تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی بودند.

عدم اعلام قیمت برخی از خودروهای مونتاژی و عدم رعایت قیمت گذاری های جدید توسط خودروسازان باعث شده تا مشتریان نسبت به رویه عرضه خودرو معترض باشند.این تجمعات، نشان از نارضایتی گسترده مشتریان از وضعیت فعلی بازار خودرو است و وضع عجیب قیمت‌گذاری خودرو که با توجه به نامشخص بودن آن باعث جلوگیری و عدم عرضه خودرو توسط شرکت‌ها و بلاتکلیفی خریداران شده است.