حزب کمونیست ایران

اعتراض معدنچیان یک شرکت خصوصی در پرو

معدنچیان یک شرکت خصوصی در پرو روز چهارشنبه 20 بهمن ماه، در اعتراض به اخراج جمعی از همکاران‌شان دست به اعتصاب زده‌اند و در پی آن پلیس با تمام قوا برای سرکوب کارگران و شکستن اعتصاب وارد عمل شده است.

این معدنچیان همچنین نسبت به دستمزد پایین، شرایط سخت کاری و ساعتهای طولانی کاری هم  اعتراض کردند. قابل ذکر است  بار دیگر نشان داده شد، هر جای جهان که کارگر علیه استثمار اعتراض کند، پلیس به‌عنوان بازوی سرکوب دولت و دولت به عنوان مدافعِ راستین سرمایه‌داری وارد عمل می شود.