حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمانِ خرید خدمات استان اصفهان

معلمانِ خرید خدمات شهرستانهای استان اصفهان روز پنجشنبه ١١ آبان ماه در اعتراض به شرایط جذب خود، در  اداره آموزش و پرورش شهرستان‌های کل استان اصفهان دست به تجمع زدند.

به گفته معلمان معترض،طبق بخشنامه‌ای که آموزش و پرورش صادر کرده،قرار شد معلمان خرید خدمت شهرستان‌های استان اصفهان  به صورت قرارداد کار معین در وزارت آموزش و پرورش جذب شوند اما برخلاف آنچه در بخشنامه آمده،برای تبدیل وضعیتِ معلمان شرط سنی گذاشته‌اند.جمعی از این معلمان می‌گویند: برخی از آنها سابقه‌ی کار بالای ۱۰ سال خدمت دارند اما به دلیلِ شرایط سنی نتوانسته اند تبدیل وضعیت شوند.این درحالی است که طبق این بخشنامه برخی از معلمان بدون شرایط سنی در استانهای دیگر قرارداد کار معین شده‌اند و فقط آموزش و پرورش شهرستان‌های کل استان اصفهان چنین شرطی برای معلمان گذاشته است.