حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی 

جمعی از معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی نسبت به بلاتکلیفی معیشتی وتبعیض در بین معلمان دست به اعتراض زدند.

این معلمان که طرف حسابِ بخش خصوصی آموزش در کشور هستند، با تعطیلی مدارس کار ساعتی خود را از دست داده اند.به گفته تعدادی از معلمان معترض: ما معمولاً هنگام ورود به یک مدرسه خصوصی با مسئولان مدرسه قرارداد ساعتی می‌بندیم که مبلغ این قراردادها نسبت به معلمان رسمی بسیار پایین است؛ بیمه ما هم به صورت ساعتی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود،اکنون نگرانی ما این است که آیا می‌توانیم از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنیم و در این ایام بیکاری، مقرری بگیریم.