حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان حق التدریس بجنورد

روز پنجشنبه 28 فروردین ماه، جمعی از معلمان حق التدریس بجنود در اعتراض به بلاتکلیفی معیشتی مقابل آموزش و پرورش این شهر دست به تجمع زدند.

بنابه گفته یکی از معترضان، با شیوع کرونا از اوایل اسفند سال پیش، معلمان حق‌التدریس اولین بخش کارگرانی بود‌ند که از کار خود بیکار شدند و کماکان بیکارند. این بیکاری بدون حقوق که به دلیل نوع قرارداد کاریشان است از طرف مراکز آموزشی به این دست ازمعلمان تحمیل میشود. این قرارداد ها که به صورت حق‌الزحمه‌ای با معلمان بسته میشود در ذات خود ضد کارگری و غیر انسانی است. زیرا بالاترین حدت کاری را به معلمین تحمیل میکند. به صورتی که زمان های استراحت  و یا جلسات درون سازمانی شامل زمان کاری نمیشود و در زمان تشکیل نشدن کلاس ها به هر دلیلی، حقوق معلم پرداخت نمیشود و اکثر آنها از حقوقی چون بیمه ، عیدی و سنوات محروم هستند.