حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان خرید خدمات به  حقوق و حق بیمه

طبق گزارشات منتشر شده، امسال حدود ۱۸ هزار معلم خرید خدمات به کلاس‌های درس بدون معلم رفتند، اما این افراد هنوز قرارداد، حقوق و بیمه ندارند.

گفتنی است، شماری از معلمان خرید خدمات در سال تحصیلی جدید نیز از پرداخت به‌موقع حقوق و بیمه بی‌بهره بوده‌اند و از مهرماه تا کنون نه حقوق دریافت کرده‌اند و نه حق بیمه داشته‌اند.معلمان خرید خدمات در حالی حقوق ندارند که برخی برای تدریس باید به مناطق روستایی و دوردست رفته و هزینه رفت‌وآمد بالایی پرداخت کنند. همچنین در پنج سال اخیر در ایران بیشترین معلمان جذب‌شده به روش “خرید خدمات” بوده است و بیشترین جذب معلم خرید خدمات در سال تحصیلی۱۳۹۹-۱۴۰۰ رخ داده است.کمبود معلم یکی از بحرانی‌ترین مسائل آموزش و پرورش در ایران است.به‌گفته محمد وحیدی مهرماه امسال ۲۳ هزار کلاس درس دوره ابتدایی بدون معلم بودند و آموزش و پرورش شماری از معلمان خرید خدمات را که از نظام آموزشی حذف کرده بود، بار دیگر به تدریس دعوت کند.