حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان سراسر کشور

روز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه، جمعی از معلمان سراسر کشور نسبت به واگذاری سهام صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس دست به اعتراض زدند.

به گفته معلمان، این صندوق که از پنج درصد حقوق ماهیانه اعضا که همگی فرهنگیان کشور هستند، شکل گرفته متعلق به فرهنگیان است و نباید سهام آن به غیر جامعه معلمان و فرهنگیان واگذار شود.آنها همچنین معتقدند: نباید شرکای غیر فرهنگیان به مدیریت و تصاحب صندوق وارد شوند. ورود شرکای غیرمعلم و صاحب سرمایه، معادله را بیش از همیشه به ضرر معلمان و فرهنگیان برهم می‌زند.