حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان مدارس غیرانتفاعی

روز پنجشنبه 12 تیرماه،جمعی از معلمان مدارس غیرانتفاعی نسبت به پایین بودن حقوق هایشان دست به اعتراض زدند.

به گفته معلمان معترض،آنها هم‌پای معلمان رسمی برای ارتقای سطح علمی و آموزشی تلاش می‌کنند اما حقوق آن‌ها نادیده گرفته شده است و با توجه به درآمدهای بالای مدارس غیر‌انتفاعی، دولت در زمینه حقوقی، بیمه‌ای، امکانات رفاهی و امنیت شغلی، نسبت به آن‌ها بی‌توجه است.