حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان نسبت به زمان، محتوا و شیوه اجرا طرح رتبه‌بندی

با ابلاغ شیوه‌نامه رتبه‌بندی معلمان، بار دیگر شماری از معلمان شاغل در آموزش و پرورش تهران در اعتراض به زمان، محتوا و شیوه اجرا طرح رتبه‌بندی اعتراض کردند.

به گفته معترضان، طرح رتبه‌بندی را به دلیل نزدیکی به انتخابات با عجله تصویب کرده اند و این مساله باعث شده طرح از هدف اولیه اش که ایجاد انگیزه در معلمان برای بالا بردن کیفیت آموزش بوده دور بماند. گفتنی است سال‌هاست که معلمان اعتراضات زیادی به ضوابط حاکم بر شغل خود به ویژه میزان و شیوه دریافت حقوقشان دارند. آنها مدت‌ها بود اصرار می‌کردند طرحی مبتنی بر اینکه حقوق و مزایایشان بر اساس سابقه و امتیاز مشخص شود تصویب و به اجرا درآید. در نهایت شیوه نامه رتبه‌بندی معلمان ششم دی امسال ابلاغ شد، اما آن چیزی نبود که معلمان انتظارش را می‌کشیدند.