حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمین خریدخدمات آموزشی

روز یکشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ، گروهی از معلمین خریدخدمات آموزشی در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان که تعداد آن‌ها به چند صد نفر می‌رسد، حدود ۱۳ هزار معلم خرید خدمات از سراسر کشور، خواهان مشخص شدن وضعیت استخدام خود و یکسان شدن قراردادهایشان هستند.  به گفته نماینده معترضان، معلمان خرید خدمات در برخی استانها تنها ماهی ۳۰۰ هزار حقوق دریافت می‌کنند و یک بیمه ۱۰ روزه دارند؛ درحالیکه ساعت کار آن‌ها با معلمان رسمی تفاوتی ندارد.  درخبری دیگر آمده است که گروهی از معلمان حق التدریسی ایلام  نیز در همین روز با برپایی تجمعی نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات چندین ساله خود اعتراض کردند.