حزب کمونیست ایران

اعتراض مهاجران افغانستانی در مشهد و تهران

شماری از مهاجران افغانستانی ساکن ایران روز پنجشنبه ۹ بهمن ماه در مقابل یکی از شعب بانک صادرات در شهرهای تهران و مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند.

این افراد که به طور جداگانه دست به تجمع زده بودند  نسبت به مسدود شدن کارت های بانکی خود معترض هستند. یکی از معترضان  در مشهد می گوید، با ارسال پیامکی از مسدود شدن کارتهای بانکی خود مطلع شده اند و بعد از مراجعه به بانک به آنها گفته شده، طی بخشنامه ایی  اتباع افغانستانی نباید کارت عابر‌بانک داشته باشند و فقط می‌توانند از دفترچه حساب بانکی استفاده کنند.