حزب کمونیست ایران

اعتراض  ناجیان غریق مازندران

روز پنجشنبه ۱۲ اسفند ماه شماری از ناجیان غریق مازندران در اعتراض به دو ماه حقوق پرداخت نشده خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معترضان ضمن اعتراض به تاخیر ۶ ماهه در پرداخت حقوق های خود می گویند: تاکنون حقوق ماه‌های مرداد و شهریور ناجیان غریق پرداخت نشده است. آنها همچنین افزودند، امسال دوتن از ناجیان غریق مازندران در حین کار جان خود را از دست دادند؛ این واقعه در حالی صورت گرفت که این افراد با وجود تمام تلاش‌هایشان در ساحل دریا، از دریافت مزد روزانه خود که به میزان ۱۰۰ هزار تومان بود، محروم ماندند.