حزب کمونیست ایران

اعتراض نیروهای شرکتی سیمبان

گروهی از نیروهای شرکتی سیمبانان روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه، در اعتراض به اجرایی نشدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس اقدام به برگزاری تجمع نمودند.

به گفته آن‌ها، با وجود پیگیری‌های لازم جهت تبدیل وضعیت سیمبانان خطوط گرم و سرد توزیع برق از قرارداد کار حجمی به قرارداد دائم و مستقیم، کماکان شرکت توزیع برق کشور از اجرای آن با بهانه‌های واهی سر باز می‌زند. به عقیده این کارگران با تصویب این طرح، وضعیت شغلی و معیشتی آن‌ها بهبود پیدا کند.