حزب کمونیست ایران

اعتراض نیروهای شرکتی مخابرات در تهران

جمعی از نیروهای شرکتی مخابرات تهران روز شنبه 4 شهریورماه،در اعتراض به بخش‌هایی از اصلاحیه‌ی طرح ساماندهی استخدام کارکنان از سوی دولت،اقدام به برگزاری تجمع کردند.

طبق تبصره‌ی دو اصلاحیه طرح ساماندهی، دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون،با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده اند و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند،قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. اما شرکت مخابرات تهران تاکنون در مورد تبدیل وضعیت نیروهای خود اقدامی انجام نداده است.