حزب کمونیست ایران

اعتراض نیروهای شرکتی مخابرات گیلان

گروهی از نیروهای شرکتی مخابرات گیلان روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ماه در اعتراض به تعلیق درآمدن خدمات درمانی‌شان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم به دلیل‌ عدم پرداخت ۳ ماه متوالی حق بیمه توسط شرکت شسکام به سازمان تامین اجتماعی، نیروهای شرکتی مخابرات گیلان از پوشش خدمات درمانی خارج شده اند. به گفته‌ی این نیروها؛  روی هم رفته، ۸ ماه معوقه‌ی بیمه دارند اما این بار به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در سه ماه متوالی،  از پوشش بیمه خارج شده اند.