حزب کمونیست ایران

اعتراض نیروهای شرکتی مخابرات گیلان

نزدیک به ۲۰۰ نفر از نیروهای شرکتی مخابرات گیلان صبح روز دوشنبه دوم اسفند با تجمع در ساختمان مرکزی مخابرات استان، خواستار رسیدگی به مطالبات حقوقی خود شدند.

اعتراض این کارکنان به‌ عدم اصلاح قراردادها، عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، رد شدن ناقصِ حق بیمه‌ی نیروها است. گفتنی است کارگران شرکتی مخابرات گیلان برای چندمین بار طی سال جاری، در برابر شرکت مخابرات گیلان تجمع کرده اند ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.