حزب کمونیست ایران

اعتراض نیروهای مخابرات استان گیلان

روز شنبه ۲۵ دیماه، کارکنان مخابرات استان گیلان در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده معترضان،  حقوق نیروها با توجه به رده‌ی شغلیِ آنها بسیار پایین است. وی همچنین افزود: در حالیکه عقدنامه شرکتِ پیمانکار با مخابرات یک‌ساله است اما قراداد کارکنان این مخابرات معمولا زیر یک‌ساله و گاهی حتی ۷۵روزه و دوماهه تنظیم می‌شود.  قابل ذکر است، علاوه بر طرح طبقه‌بندی، مزایای شغلی شامل حق لباس و حق شیفت و تعطیل کاری هم تاکنون به این نیروها تعلق نگرفته است.