حزب کمونیست ایران

اعتراض هزاران معلم در اردن

روز پنجشنبه 14 شهریور ماه، هزاران معلم اردنی، در حالی‌که تنها چند روز از آغاز سال تحصیلی جدید گذشته، در مرکز “اَمان” پایتخت این کشور دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

نیروهای امنیتی به‌شکل گسترده‌ای در خیابان‌های اَمان حضور داشتند و مانع از حرکت معترضان به سمت دفتر نخست‌وزیری می‌شدند، اما معلمان موفق شدند تظاهرات خود را برگزار کنند. آنها خواهان افزایش دستمزدهای خود هستند. در جریان این تظاهرات، پلیس به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد. سندیکای معلمان دولتی درخواست افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها را داده است. به گفته رهبران این سندیکا به دلیل ممنوعیت تظاهرات معلمان در نزدیکی دفتر نخست‌وزیری تصمیم گرفته شده که روز یکشنبه آینده در مدارس دولتی اعتصاب عمومی برگزار شود.