حزب کمونیست ایران

اعتراض هواداران محیط زیست در روز زمین در لندن

هزاران نفر روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه، در لندن، پایتخت بریتانیا در اعتراض به «انفعال» دولت این کشور در برابر تغییرات آب و هوایی و دفاع از محیط زیست تظاهرات کردند.

این تظاهرات به دعوت گروه «شورش علیه انقراض» که جنبشی در دفاع از محیط زیست محسوب می‌شود برگزار شد. ده‌ها سازمان و گروه دیگر نیز از فراخوان «شورش علیه انقراض» حمایت کرده بودند. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات که همزمان با «روز زمین» برگزار شد در پایان این رویداد در سکوت بر روی زمین دراز کشیدند. قرار است اعتراض‌ها به عملکرد دولت بریتانیا در زمینه حفاظت از محیط زیست روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز ادامه پیدا کند.