حزب کمونیست ایران

اعتراض وکلای دادگستری در شهرهای مختلف

روز شنبه 11 شهریورماه،شماری از وکلای دادگستری با برگزاری تجمعی مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری سمنان و مازندران،خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،وکلای دادگستری سمنان و مازندران در اعتراض به مصوبات اخیر مجلس اقدام به برگزاری تجمع کردند.بر اساس مصوبه جدید مجلس،صدور مجوز وکالت از کانون های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار خواهد شد.