حزب کمونیست ایران

اعتراض و اعتصاب رانندگان تاکسی ارومیه

روز سه شنبه 24 تیر ماه جمعی از رانندگا تاکسی درون شهری ارومیه در اعتراض به گرانی و وضعیت نامناسب معیشتی خود دست از کار کشیده و درفلکه مدرس ارومیه تجمع کردند.

رانندگان تاکسی درون شهری ارومیه اعلام کردند، نسبت به  تورم حاکم بر بازار، گرانی قطعات و پائین بودن دستمزدها و بی توجهی مسئولین مربوطه” اعتراض دارند. آنها همچنین می گویند در شرایطی که روز به روز به آمار مبتلایان به کرونا مواجه افزوده می شود شرکت تاکسیرانی تاکنون هیچ امکانات پیشگیری از این بیماری مرگبار را در اختیار آنها قرار نداده است.