حزب کمونیست ایران

اعتراض و اعتصاب گسترده کامیون‌داران در اروپا

در پی افزایش قیمت سوخت در هفته های اخیر در  برخی از کشورهای اروپایی، روز سه شنبه 2 فروردین ماه شمار زیادی از کامیون‌داران دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

قیمت بنزین و گازوئیل که در ماه سپتامبر به کمتر از ۱ یورو و پنجاه رسیده بود، حالا با افزایش ۳۰ درصدی مواجه شده است. در پی همین افزایش شدید قیمت و در حالی‌که دستمزدها همراه با نرخ تورم بالا نرفته است، اعتراض و اعتصاب کامیون داران در بسیاری از کشورهای اروپایی و به‌ویژه اسپانیا بالا گرفته است. در مادرید، پایتخت اسپانیا اعتراضات ابتدا از سوی کوچکترین اتحادیه کارگری کامیون‌داران آغاز شد و در ۴۸ ساعته گذشته به یکی از بزرگترین اعتصابات این کشور در چند سال اخیر تبدیل شده است.