حزب کمونیست ایران

اعتراض پاکبانان شهرداری یاسوج

روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه،جمعی از پاکبانان شهرداری یاسوج نسبت به معوقات مزدی چند ماه خود دست به اعتراض زدند.

بنا به گزارش منتشره، پاکبانان معترض ضمن اعلام معوقات مزدی ۴ ماهه خود،همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور نسبت به عدم دریافت ماسک و دستکش از طرف شهرداری برای مقابله با این ویروس در محیط کار اعتراض کردند.