حزب کمونیست ایران

اعتراض پرستاران بیمارستان امام حسین در اصفهان

جمعی از کارکنان و پرستاران بیمارستان امام حسین روز پنجشنبه 23 شهریورماه در اعتراض به مشکلات معیشتی و وضعیت نابسامان شرایط پرستاران اقدام به برگزاری تجمع کردند.

تعدادی از پرستاران و کادر درمان بیمارستان امام حسین اصفهان در اعتراض به اجرای ناقص قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و پرداخت ناعادلانه حقوق و مزایا اعتراض کردند و خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفی و معیشتی شدند.شرکت‌کنندگان در این تجمع با سردادن شعارهای اعتراضی “تا حق خود نگیریم،از اینجا نمیریم” بر تداوم اعتراضات خود تا تحقق مطالبات شان تاکید کردند.