حزب کمونیست ایران

اعتراض پرستاران در بیمارستانهای مختلف کشور

جمعی از پرستاران سراسر کشور روز شنبه 29 آذرماه  در اعتراض به دستور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت مبنی بر به صدا در آوردن سوت قطارها و کشتی‌ها و زنگ کارخانجات و صنایع برای قدر دانی از کارکنان مراکز درمانی، در محل کار خود تجمع کردند.

چند روز پیش “کیانوش جهانپور” رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت  اعلام کرد: «خواهشمند است در راستای قدردانی از پرستاران و مدافعان سلامت این مرز و بوم، در تاریخ شنبه 29 آذرماه در اقدامی نمادین راس ساعت ۲۰، سوت قطارها و کشتی‌ها و زنگ کارخانجات و صنایع به صدا درآید.»پرستاران معترض می گویند خواسته پرستاران اجرای قوانین بر زمین مانده، اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری، ارتقای بهره‌وری و حذف تبعیض میان پرستاران است. آنها می گویند بسیاری از پرستاران شاغل، حتی حق کرونا را هم نگرفته‌اند؛ حالا می‌خواهند به افتخارمان سوت بزنند!