حزب کمونیست ایران

اعتراض پرستاران قراردادی و شرکتی در مشهد

جمعی از پرستاران قراردادی و شرکتی  زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد،روز پنجشنبه 23 شهریورماه با برپایی تجمعی خواستار تبدیل وضعیت با تصویب طرح ساماندهی هستند.

این پرستاران که با قراردادهای مختلف برای بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کار می‌کنند؛می‌گویند:انتظار دارند با تصویب طرح ساماندهی همگی آنها قرارداد مستقیم و رسمی دولت شوند.آنها همچنین افزودند؛وزارت بهداشت باید یکی از اولین مجریان این طرح باشد چون پرستاران در دوران کرونا سختی‌های زیاد متحمل شده‌اند و هنوز هم در حال دست و پنجه نرم کردن با این ویروس کشنده هستند؛عادلانه نیست که کار یکسان باشد اما قراردادها و مزایای مزدی تفاوت داشته باشد.