حزب کمونیست ایران

اعتراض پرستاران و کادر درمان استان کاشان

روز دوشنبه 22 آبان ماه شماری از پرستاران استان کاشان نسبت به شرایط شغلی و حقوقی خود اقدام به برگزاری اعتراض کردند.

این پرستاران و کادر درمان مقابل دانشگاه علوم پزشکی کاشان جمع شدند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.به گفته‌ی آن‌ها مهم‌ترین خواسته،برقراری عدالت در تعرفه پرستاری‌ است. پرستاران معترض اجرای فوق‌العاده خاص، اجرای قوانین مشاغل سخت، رفع اضافه‌کار اجباری و پرداخت به موقع معوقات مزدی پرستاران را از دیگر خواسته‌های خود برشمردند. همچنین در برخی مراکز درمانی این استان،پرداختِ اضافه‌کار و تعرفه‌ی پرستاران بیش از شش ماه عقب افتاده است.