حزب کمونیست ایران

اعتراض پرستاران و کادر درمان در اراک

روز یکشنبه 12 آذرماه، جمعی از پرستاران و کادر درمان بیمارستان های اراک مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

پرستاران و کادر درمان اراک در اعتراض به شیوه‌ی بد اجرایی شدن قانون تعرفه‌گذاری تجمع کردند.این پرستاران تعرفه‌های ناعادلانه و اضافه‌کار اجباری را دلیل اصلی اعتراض خود عنوان کردند و گفتند:برای هر ۱۵۰ ساعت اضافه کار باید یک حقوق کامل به پرستاران پرداخت شود؛نظام تعرفه‌گذاری پرستاری نیز نیازمند اصلاحات جدی‌ست.در ماه‌ها و سال‌های اخیر پرستاران در بسیاری از مراکز درمانی در اعتراض به پایین بودن حقوق و مشکلات کاری خود بارها تجمع کرده‌اند اما مقامات دولتی همچنان به مطالبات این معترضان توجهی نکرده اند.