حزب کمونیست ایران

اعتراض پرستاران گیلانی به قراردادهای کوتاه مدت

روز شنبه 20 اردیبهشت ماه، جمعی از پرستاران گیلانی نسبت به قراردادهای ۸۹ روزه که در ایام شیوع کرونا افزایش پیدا کرده است،  مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تجمع کردند.

به گفته معترضان، دانشگاه‌های علوم پزشکی از استخدام رسمی پرستاران سر باز می‌زنند اما در بین قراردادهای کاری، استخدام‌های ۱۰۰ ساعته حقیقتاً ظلم و تبعیض در حق پرستاران است. پرستاران می‌گویند: در حالی که آنها در کنار بقیه پرستاران با بیماران کرونایی سر و کار داشته اند اما از مزایایی که حتی پرسنل تبصره‌ای، پیمانی، طرحی و تمدید طرحی برخوردار هستند، بی بهره اند.