حزب کمونیست ایران

اعتراض پزشکان شهرستان ایذه

روز پنجشنبه 30 مرداد ماه جمعی از پزشکان اورژانس ایذه دراستان خوزستان اعتراضشان را به وضعیت نابسامان معیشتی ابرازکردند.

معترضان می گویند، ازآنجایی‌که حقوق‌های آن‌ها در ۲ ماه اخیر پرداخت نشده است از ماه آینده، تمایل به ادامه همکاری با شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه را ندارند. آنها همچنین می گویند،  از آغاز سالجاری شرایط مالی و حقوقی آنها بدتر شده است و در هر پرداخت حقوق، مبلغی از آن کسر می‌شود. آنها افزودند، این اتفاق‌ها و برخوردها روحیه و انگیزه کاری را از همه کادر درمانی گرفته و در صورت ادامه این روند دست از کار خواهند کشید.