حزب کمونیست ایران

اعتراض کادر درمانی شهرستان هیرمند

کارکنان بیمارستان شهدای شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه 23 آذرماه در  اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقهای خود دست به تجمع زدند.

معترضان می گویند، تاکنون 6 ماه حقوق معوقه پرسنل در اکثر نهادهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی پرداخت نشده است. آنها می گویند عدم پرداخت حقوقها، به خصوص در اوضاع کرونایی کشور و افزایش سرسام آور قیمت کالاها مشکلات معیشتی زیادی برای آنها به وجود آورده است. کارد درمانی بیمارستان شهدای هیرمند همچنین می گویند تداوم این وضعیت انگیزه کاری را از آنها گرفته است.