حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان اتحادیه راه‌آهن، دریانوردی و حمل و نقل بریتانیا

روز جمعه 29 آذرماه کارکنان اتحادیه راه‌آهن، دریانوردی و حمل و نقل بریتانیا نسبت به قانون “ممنوعیت اعتصاب” بوریس جانسون  اعتراض کردند.

بوریس جانسون، رهبر حزب محافظه‌کار چنانکه پیش از انتخابات گفته بود؛ قوانینی را برای محدود کردن اعتصابات کارگران ریلی از طریق دولت اجرایی خواهد کرد.طی این قوانین کارگران حمل و نقل ریلی در بریتانیا باید حداقل‌های عبور و مرور مسافران را اجرایی کنند. با این حال اتحادیه کارگران ریلی در بریتانیا این قانون را اقدامی شدید برای ممنوعیت اعتصابات کارگران ریلی ارزیابی کرده است. بر اساس این قانون جدید ؛ اعتصاب کارگران غیرقانونی خواهد بود، مگر اینکه توافق حداقل خدمات در دست اجرا قرار گیرد. همچنین در صورتی که اتحادیه اعتصابی غیرقانونی را سازمان دهد، باید خسارت آن را پرداخت کند. این اقدام درحالی انجام شد که اعضای اتحادیه راه‌آهن، دریانوردی و حمل و نقل در راه‌آهن جنوب غربی هفدهمین روز اعتصاب خود را می‌گذرانند. این اعتصابات قرار بود تا ۲۷ روز ادامه یابد.