حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان اداره امور عشایر چهارمحال و بختیاری به تبعیض و بی‌عدالتی

کارکنان اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری، روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه، با برپایی تجمع در محوطه این اداره، نسبت به تبعیض و بی‌عدالتی اعتراض کردند.

آنها با در دست داشتن نوشته‌هایی، نسبت به وضعیت معیشتی نامناسب، سطح پایین حقوق دریافتی و عدم همخوانی آن با بحران اقتصادی موجود در جامعه اعتراض کرده و خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند.