حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان تعاونی های سهام عدالت

روز یکشنبه ۳ بهمن ماه، تعدادی از کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت از شهرهای مختلف کشور، در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی دو ساله خود در مقابل سازمان خصوصی‌سازی دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده معترضان، در آخرین دور از بعداز آخرین دور از اعتراضات کارکنان سهام عدالت در چند ماه گذشته، اعضای شورای عالی بورس تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت حدود ۷۵ درصد از مطالبات مزدی عقب افتاده آنها را به صورت علی‌الحساب به همراه معوقات بیمه‌ای و مالیاتی تا یک هفته آینده پرداخت شود. اما علیرغم گذشت نزدیک به دو ماه  هنوز مطالبات مزدی دوساله (۹۷ و۹۸) کارکنان پرداخت نشده است.