حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان خدمات و سرایداری آموزش و پرورش

روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه گروهی از کارکنان خدمات و سرایداری آموزش و پرورش در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل مجلس رژیم دست به تجمع زدند.

سرایداران مدارس نسبت به قرار نگرفتن در طرح رتبه‌بندی و عدم افزایش حقوق خود معترضند. آنها می گویند در سه سال گذشته تاکنون از هیچ گونه افزایش حقوقی بهره نبرده‌‌اند.  گفتنی است از سال 95 تاکنون 35 درصد به حقوق کارکنان اداری آموزش و پرورش اضافه شده ولی این افزایش شامل حال سرایداران مدارس نشده است.