حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره شاغل در سکوی سلمان

روز دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه،کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره شاغل در سکوی سلمان در اعتراض به عدم پاسخگوئی مسئولین نسبت به خواسته‌های‌شان دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات میباشد.کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت معوقات، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از دستمزدها، افزایش سطح دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.