حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان سازمان تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری

همزمان با فراگیر شدن اعتراضات کارکنان سازمان‌های مختلف دولتی، پرسنل سازمان تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری نیز روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه، در محوطه این اداره تجمع اعتراضی برپا کردند.

این کارکنان همانند سایر اقشار جامعه، نسبت به سطح پایین حقوق و مزایای دریافتی در وضعیت فاجعه‌بار معیشتی و گرانی و تورم لجام‌گسیخته، معترض بوده و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.