حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان شرکتی بیمارستان صادق گنجی برازجان

کارکنان شرکتی بیمارستان “صادق گنجی” برازجان روز پنجشنبه 5 تیر ماه اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در شرایط کاری سخت مقابله با بیماری کووید19ابراز کردند.

معترضان با اشاره به شرایط سخت روزهای کرونایی، در خصوص تجمع خود می گویند، بیش از دو ماه است که هیچ دستمزدی به آنها پرداخت نشده و علاوه بر این علیرغم دارا بودن بیش از ده سال سابقه کار از بیمه بیکاری و سایر مزایا نیز بی بهره اند. آنها همچنین می گویند در این شرایط سخت اقتصادی عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای آنها به وجود آورده به همین دلیل قصد دارند تا رسیدن به کلیه مطالباتشان دست از تجمع برندارند.