حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان شرکتی علوم پزشکی ایلام

جمعی از کارکنان شرکتی مراکز درمانی و بیمارستانی علوم پزشکی ایلام روز شنبه ۱۸ بهمن ماه نسبت به اینکه در چند سال گذشته در استخدام شرکت‌های پیمانکاری هستند، اعتراض کردند و خواستار تغییر وضعیت استخدامی خود به قرارداد مستقیم شدند.

کارکنان و کارگران شرکتی علوم پزشکی در استان ایلام در این خصوص می گویند، از زمان دولت احمدی نژاد از سوی وزیر وقت بهداشت و درمان دستور تبدیل وضعیت نیروهای تبصره ۴ و شرکتی به قرارداد دائمی کار داده شد اما علی‌رغم این‌که سال‌ها از این دستورالعمل می‌گذرد هنوز تبدیل وضعیت انجام نشده و برنامه مدون و مشخصی برای تعیین تکلیف آنها وجود ندارد. به گفته آن‌ها، این موضوع مختص وضعیت کارکنان علوم پزشکی ایلام نیست بلکه بسیاری از کارکنان شرکتی و قراردادی علوم پزشکی سایر شهر‌ها و استانهای کشور از وضعیت شغلی و درآمدی خود رضایت ندارند و در انتظار تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند.