حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در بهرگان

روز جمعه 8 دی ماه 1402، کارگران رسمی نفت شاغل در شرکت فلات قاره بهرگان، برای چندمین بار متوالی در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هایشان تجمع کردند.

کارگران رسمی نفت در تجمعهایشان خواستار: حذف نفوذی‌ها و مدیران نالایق،  حذف سقف‌حقوق، اصلاح کف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰، پرداخت بک-پی ماده۱۰، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی، عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت شده اند اما مقامات وزارت نفت هنوز هیچ توجهی به این خواسته ها نکرده اند.