حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

روز شنبه 18 دی ماه، شماری از رانندگان شرکت واحد تهران، با روشن کردن چراغ‌های اتوبوس‌ها و کاهش سرعت در سطح خیابان‌های تهران دست به اعتراض زدند.

مدیریت شرکت واحد تلاش کرد با جلوگیری از خروج اتوبوس‌ها از ایستگاه‌ها از اعتراض رانندگان جلوگیری کند، ولی موفق به این کار نشد. رانندگان به تعیین حداقل دستمزد در سال جاری و سال آینده و به اجرا نشدن بازنگری طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت نشدن حقوق‌ها و مطالبات عقب‌افتاده خود اعتراض دارند. رانندگان اتوبوسرانی تهران همچنین خواستار بازگشت پنج راننده‌ شرکت واحد اتوبوسرانی به کار شدند که به دلیل پیگیری مطالبات رانندگان از کار اخراج شده‌اند.