حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان طرح تحول سلامت استان خوزستان

روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه جمعی از کارکنان طرح تحول سلامت استان خوزستان در اعتراض به کار بدون قرارداد و بیمه و همچنین سطح نازل حقوق و عدم پرداخت بموقع آن دست به تجمع زدند.

در همین خصوص یکی از معترضان به نمانیدگی از سایر کارکنان اعلام کرد،  باتوجه به اینکه این نیروها دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری هستند و کار آنها با نیروهای رسمی یکسان است اما تفاوت حقوقی زیادی با نیروهای رسمی دارند که این حقوق با تاخیرچند ماهه به این نیروها پرداخت و سالانه با یک یا چند پیمانکار آن هم با 6 یا 7 ماهه قرارداد یک طرفه بسته می‌شود. نماینده کارکنان طرح تحول سلامت خوزستان ادامه داد: در عین حال آنها بدون قرارداد مشغول به کار بوده و هنوز مطالبات سال گذشته خود را دریافت نکرده و همچنان در بالاتکلیفی به سر می برند.