حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان ماهنامه ایران فردا

روز شنبه 6 اردیبهشت ماه،کارکنان ماهنامه “ایران فردا” در بیانیه‌ای به حکم پنج سال زندان سردبیر خود، کیوان صمیمی، اعتراض کردند.

نویسندگان بیانیه می‌گویند محکومیت آقای صمیمی به پنج سال زندان “نشان از عدم درک واقع‌بینانه‌ مدیران امنیتی و قضایی از شرایط سراسر بحرانی و مخاطره‌آمیز کنونی دارد.
در روزهای گذشته نیز “فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران” و “انجمن دفاع از آزادی مطبوعات” در ایران در اطلاعیه‌هایی صدور پنج سال زندان برای سردبیر ایران فردا را غیرقابل قبول دانسته و آن را محکوم کرده بودند. انتشار مطالب انتقادی در فضای مجازی، حمایت از زندانیان سیاسی و حضور در تجمع روز کارگر ۱۳۹۸ در مقابل مجلس شورای اسلامی اتها‌م‌های آقای صمیمی بوده‌اند.